Modul 4: Implementácia inovatívnych technológií sociálneho podnikania

Moduly

Module4 Quiz SK

1. Ako technológie posilňujú sociálne podniky?
2. Ako technológie pretvárajú udržateľnosť sociálnych podnikov?
3. Ako digitálne stratégie chránia sociálne podniky
4. Digitálne softvérové ​​riešenia nie sú kľúčom k tomu, aby boli sociálne podniky udržateľné
5. Sociálni podnikatelia nepoužívajú technológie ani digitálne nástroje
6. Technológia neumožňuje alternatívne možnosti a riešenia pre výrobu, predaj, získavanie zdrojov, riadenie prevádzky sociálnych podnikov atď.

Užitočné Odkazy