4. modulis: Sociālo uzņēmumu inovatīvo tehnoloģiju ieviešana

Moduļi

Module4 LV Quiz

1. Kādas iespējas sociālajiem uzņēmumiem sniedz tehnoloģijas?
2. Kā tehnoloģijas veicina sociālo uzņēmumu ilgtspēju?
3. Kā digitālās stratēģijas aizsargā sociālos uzņēmumus?
4. Digitālās programmatūras risinājumi nav galvenais, lai sociālie uzņēmumi būtu ilgtspējīgi
5. Sociālie uzņēmēji neizmanto tehnoloģijas vai digitālos rīkus
6. Tehnoloģija nepieļauj alternatīvas iespējas un risinājumus ražošanai, pārdošanai, piegādei, sociālo uzņēmumu operāciju vadībai utt.

Noderīgas saites