Modul 3: Budovanie vášho sociálneho podnikateľského potenciálu

Moduly

Module3 Quiz SK

1. Ako nazvať človeka, ktorý súhlasí s vykonaním práce zadarmo?
2. Ako voláme akciu na generovanie finančných prostriedkov?
3. Niečo, čo si človek nastaví na udržanie smeru.
4. Niečo väčšie a širšie ako cieľ.
5. Skupina ľudí, ktorí sú ovplyvnení rovnakým prostredím, sú relatívne blízko a často konajú spolu.
6. Niečo požadované pred akciou.
7. Človek, ktorý hľadá nové spôsoby, ako robiť veci.
8. Kde hľadať nové nápady.
9. Spôsob uprednostňovania vašich akcií.
10. Čo podporuje robenie správnych vecí.