3. modulis: sociālās uzņēmējdarbības potenciāla veidošana

Moduļi

Module3 Quiz LV

1. Kā mēs saucam cilvēku, kurš piekrīt veikt darbu bez maksas?
2. Kā mēs saucam rīcību, lai iegūtu līdzekļus?
3. Kas nosaka sociālā uzņēmuma darbības virziena saglabāšanu?
4. Kaut kas lielāks un plašāks par mērķi
5. Cilvēku grupa, kurus ietekmē viena un tā pati vide, kuri uzturas relatīvi tuvu un bieži darbojas kopā.
6. Kas būtu vēlams, pirms uzsākt darbību?
7. Persona, kas atrod jaunus veidus, kā rīkoties, ir
8. Kur meklēt jaunas idejas?
9. Savu darbību prioritāšu noteikšanas veids
10. Kas veicina pareizu darbību veikšanu?