Modul 2: Uvedenie vášho nápadu sociálneho podnikania do života

Moduly

Module2 Quiz SK

Ako CATALYZE pomáha so súčasnými výzvami?
Aký je prvý krok k vytvoreniu sociálneho podniku?
Poskytnite rôzne spôsoby, ako môžete definovať svojich príjemcov (ľudí, ktorí budú používať vašu službu)
Aký je rozdiel medzi kvantitatívnou a kvalitatívnou analýzou?
Ako môžete udržať svoje ciele udržateľné?
Prečo je pilotné testovanie nevyhnutné?
Čo by mali zahŕňať vaše hodnoty?

Užitočné Odkazy